Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Denklessen

Onderwijsadvies

Denklessen Onderwijsadvies komt voort uit mijn visie op leren. Leren lukt alleen als je bereid bent om iets te veranderen in je manier van denken. Hiervoor moet je goed in je vel zitten en die verandering moet de moeite waard zijn, want het vergt een inspanning. Begaafde kinderen zijn vaak niet gewend een inspanning te leveren en zitten lang niet altijd goed in hun vel. Door middel van denklessen op allerlei gebied (cognitief, sociaal en emotioneel) wordt leren leuk.

De basisschool
Op de basisschool is het onderwijs ingericht voor de gemiddelde leerling, waarbij rekening wordt gehouden met een intelligentieprofiel waarin ongeveer 80% van alle kinderen valt. Voor de onderste 10% zijn er speciale voorzieningen. Gelukkig staat het onderwijs voor de bovenste 10% nu steeds meer in de belangstelling. Ook op de meeste basisscholen en de methoden die zij gebruiken is er meer aandacht voor deze groep.
Grafiek denklessen

Toch zijn er nog veel leerlingen die niet op adequate wijze begeleid worden. Regelmatig wordt verrijkingsonderwijs pas aangeboden vanaf groep 5, terwijl kleuters al na een paar weken zich kunnen aanpassen aan de verwachtingen op school en daarmee kunnen gaan onderpresteren.

Het IQ
Het IQ is niet de enige factor die leidt tot hoge prestaties. Zoals in onderstaand model te zien is, speelt naast doorzettingsvermogen en creativiteit ook de omgeving een grote rol. Daarom is het erg belangrijk als begeleider een goed contact te hebben met de ouders en de school van de leerlingen. Zij kennen het kind het beste en zijn een belangrijke bron om tot een goede formulering van de onderwijsbehoefte te komen.

Het triadisch interdepentiemodel van Mönks, F.J. & Ypenburg, Y. (1995) Hoogbegaafde kinderen, thuis en op school (tweede druk), Alphen aan de Rijn: Samsononderwijsadvies voor leerling en onderwijs

Aanbod voor ouders

 • Kennismakingsgesprek (evt telefonisch) max 30 minuten gratis
 • Onderwijsbehoefte
 • Onderzoeken wat de onderwijsbehoefte is
 • De onderwijsbehoefte en de aanpak ervan beschrijven in een handelingsplan voor de school
 • Ondersteunen bij de vraag of versnellen (klas overslaan) wenselijk is

Tarieven
Onderzoek naar onderwijsbehoefte: € 225,-
Onderzoek naar onderwijsbehoefte plus handelingsplan: € 300,-
Adviesgesprek van 60 minuten: € 75,-
Tarieven excl. btw.

Aanbod voor scholen

 • Workshops
 • Signalering (hoog)begaafde leerlingen (theorievorming)
 • Educatieve behoefte
 • Leertijd en –inhoud gerichte interventies
 • Verrijkingsmateriaal beoordelen en zelf ontwerpen
 • Leergedraggerichte interventies
 • Opzetten van beleid
 • Opzetten plusklas
 • Advies en begeleiding van leerlingen
 • Begeleiding van leerkrachten
 • Advisering tav verrijkingsmateriaal/curriculum
 • Advisering tav schoolbeleid hoogbegaafdheid of bovenschools beleid
 • Geven van verrijkingslessen op school, ipv de bedrijfslocatie
 • Tarieven dmv offerte. Het uurtarief bedraagt € 75,- per uur, excl. btw en reiskosten.