Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Even voorstellen

Patricia Versnel-Blom


patricia versnel-blom
De onderwijspraktijk voor begaafde leerlingen in het basisonderwijs Denklessen Onderwijsadvies is van Ir Patricia Versnel-Blom. Zij is sinds 2004 betrokken bij onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. In eerste instantie als vrijwilliger, om de basisschool, die haar kinderen bezochtten, te ondersteunen. Later als leerkracht en als specialist hoogbegaafdheid.

Naast mijn praktijk in Huizen ben ik werkzaam als leerkracht in drie bovenschoolse verrijkingsklassen Het Almeers Talentenlab en als leerkracht in een NEO-groep 3/4/5 (voormalig Leonardo-onderwijs) op de Ontdekking in Almere.

Werkervaring in het onderwijs:

 • Advisering en begeleiding van een Leonardoschool
 • Advisering en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen
 • Begeleiding van leerkrachten
 • Ontwikkelen en het verzorgen van workshops aan leerkrachten
 • Groepsleerkracht Leonardoschool
 • Leerkracht bovenschoolse verrijkingsgroepen (groep 5 – 8)
 • Ontwikkelen curriculum en ontwikkelen van lessen en materiaal
 • Leerkracht diverse interne plusklassen
 • Montessori Leerkracht van groep 3/4/5
almeers talentlabNeo onderwijs
Opleidingen:

 • Co-teaching, Sandra Koot
 • Master Special Educational Needs: Specialist Hoogbegaafdheid (2011)
 • Pabo: Theo Thijssen, Hogeschool Utrecht (2007)
 • Bouwkunde, TU Delft (1989)
Lid van:

 • Specialist Begaafdheid SE/ZOO®
 • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT)
logo se:zoo
praktijk voor hoogbegaafden