Image Image Image Image Image Image Image Image Image

De Denkplek

Onderwijsmogelijkheden voor leerling en school

Als er op de basisschool blijkt dat er aan de onderwijsbehoefte van je kind niet (helemaal) voldaan kan worden, kan ik aanvullende begeleiding geven. Dat kan op DE DENKPLEK, maar ik kan ook naar de school komen.
Op dit moment is er nog geen lokatie beschikbaar en werk ik voorlopig vanuit huis. Het streven is om bij aanvang van het schooljaar 2013-2014 een aparte lokatie te betrekken.

Op DE DENKPLEK wordt er begeleiding gegeven voor individuele leerlingen, maar ook in groepen. Die begeleiding staat niet op zichzelf. Elke leerling krijgt een intake en ouders en school worden halfjaarlijks op de hoogte gehouden. Ouders krijgen ook tweemaal per jaar de gelegenheid voor een gesprekje.

Onderwijsmogelijkheden leerling en onderwijs De Denkplek

Begeleiding (individuele) leerling

Het komt regelmatig voor dat begaafde leerlingen (nog) niet hebben geleerd hoe ze kunnen leren. Ook hebben ze zichzelf vaak een eigen manier aangeleerd, die op een gegeven moment niet meer efficient is. Daarnaast hebben begaafde leerlingen wel eens een zelfbeeld dat niet helemaal klopt met de realiteit. Dat komt doordat zij zich onvoldoende kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken.

  • Faalangstreductietraining (10 sessies)
  • Leren leren (10 sessies)
  • Training voor onderpresteerders (12 sessies)

Tarieven: individueel: € 750,- inclusief materialen
De prijs van groepsbegeleiding is afhankelijk van aantal kinderen, met als richtlijn
€ 35,- per leerling per uur inclusief materialen.

Verrijkingsonderwijs in groepverband

(onder schooltijd)

Leren denken (analytisch, creatief en praktisch), leren leren (leer- en werkstrategieën) en leren leven (inzicht in zichzelf en anderen).

  • Door middel van spel, projecten, filosoferen, etc.
  • Groepen 3/4, 5/6 en 7/8
  • Zes tot acht leerlingen
  • Twee uur op een middag
  • 15 lessen in een half schooljaar
  • Inclusief intakegesprek en rapportage voor ouders en school

Tarief: € 750,- (5 keer €150,-)
De tarieven voor onderwijs zijn inclusief btw.