Image Image Image Image Image Image Image Image Image
  • Onze focus ligt op Onderwijs en Advies

    Onze focus ligt op Onderwijs en Advies

 

Denklessen voor Onderwijs & Advies

Denklessen Onderwijsadvies is opgericht door Patricia Versnel. Zij heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs en is opgeleid als Specialist Begaafdheid (ondermeer door Eleonoor van Gerven). De laatste jaren werkt zij uitsluitend met (hoog)begaafde leerlingen.

Hoogbegaafd kind herkennen
Verveelt jouw kind zich op school? Vindt het de lessen saai? Heb je al meerdere gesprekken gehad op school en lijkt er weinig te veranderen in het leeraanbod van je kind?
Het probleem is vaak dat de educatieve behoefte van (hoog)begaafde leerlingen niet goed in kaart gebracht wordt. Niet ieder (hoog)begaafd kind bloeit op door een standaard verrijkingspakket. Vaak hebben die leerlingen maatwerk nodig.
Bij Denklessen Onderwijsadvies is er begrip voor jullie situatie. Ik kan helpen bij de communicatie met de school, nagaan wat de onderwijsbehoefte van je kind is en een voorstel doen voor het onderwijsaanbod op school. Ik kan eventueel ook de leerkracht(en) leren wat een (hoog)begaafde leerling nodig heeft en hoe je die begeleidt.

Is je kind getest op intelligentie, maar weet je niet goed wat de onderzoeksresulaten nu betekenen voor de opvoeding of voor het leeraanbod op school?
Het onderzoeksverslag is soms niet helemaal duidelijk voor de ouders of voor de school. De psycholoog of orthopedagoog kan wel uitleggen wat het kind nodig heeft. Maar hoe doe je dat in de praktijk, als ouder of als leerkracht?
Denklessen Onderwijsadvies heeft ruime ervaring in het vertalen van een onderzoeksrapport naar een praktische uitwerking. Ik kan een handelingsplan schrijven voor op school en praktische adviezen geven voor de begeleiding.

Is je kind slim, maar lukt het toch niet om de capaciteiten volledig aan te spreken?
Heeft je kind moeite met organiseren en plannen? Droomt het regelmatig weg? Heeft het moeite om zich te concentreren? Of heeft je kind misschien al een diagnose van een leer-of gedragsprobleem? Vermoed je dat het kind al minder presteert dan dat het zou kunnen?
Denklessen Onderwijs & Advies kijkt naar het hele kind, niet alleen naar het probleem. Ondanks dat het kind ergens moeite mee heeft, heeft het nog steeds de cognitieve uitdaging nodig. Maar wel aangepast op zijn of haar bijzondere situatie. Denklessen Onderwijs & Advies biedt trainingen aan op het gebied van faalangstreductie, leren leren, verbeteren van executieve functies en onderpresteren. Daarnaast kan ik helpen met het opzetten van een aangepast onderwijs- en begeleidingsaanbod voor op de eigen school.

Krijgt je kind onvoldoende uitdaging op de eigen school? Is er op die school geen plusklas?
Wordt de leerstof gecompact en krijgt je kind een verrijkingsaanbod in de eigen klas, maar heb je nog steeds het gevoel dat dat niet voldoende is? Vanaf volgend schooljaar (2013-2014) start ik met (een) plusklas(sen) De Denkplek. In een plusklas ontmoet een kind ontwikkelingsgelijken en kan het zijn of haar zelfbeeld verbeteren. Daarnaast krijgt het uitdagende opdrachten waarvoor het ontwikkelen van werk- en leerstrategieën noodzakelijk is. In een veilige omgeving leren de kinderen dat fouten maken erbij hoort en leren ze te reflecteren op hun eigen ontwikkeling. De Denkplek is een plek waar (hoog)begaafde kinderen zichzelf kunnen zijn en daardoor met plezier aan het leren toekomen. De Denkplek biedt ook een uitstekende voorbereiding op de middelbare school. Kijk voor meer informatie onder De Denkplek.

“Mam, kan ik niet iedere dag naar de plusklas?”

Denklessen Onderwijsadvies
Denklessen is opgericht door Patricia Versnel-Blom. Zij heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en is opgeleid als Specialist Begaafdheid (ondermeer door Eleonoor van Gerven). De laatste jaren werkt zij uitsluitend met (hoog)begaafde leerlingen.

De naam Denklessen Onderwijsadvies komt voort uit mijn visie op leren. Leren lukt alleen als je bereid bent om iets te veranderen in je manier van denken. Hiervoor moet je goed in je vel zitten en die verandering moet de moeite waard zijn, want het vergt een inspanning. Begaafde kinderen zijn vaak niet gewend een inspanning te leveren en zitten lang niet altijd goed in hun vel. Door middel van denklessen op allerlei gebied (cognitief, sociaal en emotioneel) wordt leren leuk.

Denklessen Onderwijsadvies biedt ouders, leerkrachten en scholen de informatie en de vaardigheden om (hoog)begaafde leerlingen tot bloei te laten komen. Daarnaast bied ik individuele leerlingen begeleiding om eventuele belemmeringen op effectieve wijze aan te pakken.

Kijk voor meer informatie onder Denklessen (advies) en De Denkplek (onderwijsmogelijkheden voor leerlingen en scholen).

“Nogmaals onze dank voor het delen van jouw kennis en ervaring. Ik ben erg blij met het boek wat je ons adviseerde. Wij wensen je succes en plezier met het uitbouwen van jouw bedrijf. Je maakt echt een verschil.”